گیاه Adenostoma fasciculatum

Adenostoma fasciculatum
-
1
Hook.&Arn.
Greasewood
0
Rosaceae

عکس

3
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد روماتیسم
ضد عفونی کننده

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
چسب
روشنایی (مشعل)
سبد
سوخت