گیاه Adiantum venustum

Adiantum venustum
-
1
D.Don.
-
0
Polypodiaceae

عکس

0.25
0.3
همیشه سبز
سرخس
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد تومور
قابض
قاعده آور
قی آور
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

پوشش زمین