گیاه Agastache urticifolia

Agastache urticifolia
-
1
(Benth.)Kuntze.
Giant Hyssop
3
Labiatae
A. glaucifolia. Lophanthus urticifolius.

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
مقوی معده

استفاده خوراکی

بذر
برگ
چای