گیاه Agathis robusta

Agathis robusta
-
0
(C.Moore. ex F.Muell.)F.M.Bailey.
Queensland Kauri
0
Araucariaceae

عکس

45
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

چوب
رزین
فیبر