گیاه Agave americana

رتبه خوراکی: 3
رتبه دارویی: 3
 

نام فارسی

نام علمی

 
آگاو، آگاو آمریکایی، آگاو آمریکا
 
نام انگلیسی: Agave
Author: L.
خانواده: Agavaceae
نام های مترادف:
ارتفاع گیاه (متر) : 7.5
پهنای کانوپی (متر) : 2.5

فرم رشد : چندساله
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : کند

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: بال پولکداران، خفاش ها
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: بله
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: خیر
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
بذر
برگ
ساقه
شیره
آنتی سپتیک، گندزدا
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
متفرقه
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
احیای خاک  
پین  
حشره کش  
ساخت سقف  
سوزن  
صابون  
فیبر  
کاغذ  
متفرقه