گیاه Agave utahensis discreta

Agave utahensis discreta
-
1
Engelm.
Century Plant
3
Agavaceae

عکس

4
2
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
بید ها، خفاش ها
بله
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه
ساقه
شیره
نوشیدن

سایر موارد استفاده

پین
ساخت سقف
سوزن
صابون
فیبر
قلم مو
کاغذ
متفرقه