گیاه Ageratina altissima

Ageratina altissima
-
2
(L.)R.M.King.&H.Rob.
White Snakeroot
0
Compositae
Eupatorium ageratoides. E. rugosum. E. urticaefolium,

عکس

2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مقوی، تونیک