گیاه Ageratina occidentalis

Ageratina occidentalis
-
1
(Hook.)R.M.King.&H.Rob.
Western Snakeroot
0
Compositae
Eupatorium occidentalis.

عکس

0.7
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد روماتیسم