گیاه Ageratum conyzoides

Ageratum conyzoides
گل ابری
3
L.
Goatweed
0
Compositae

عکس

1
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
پوست
دافع سنگ ادراری
قابض خونریزی

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس