گیاه Agrimonia eupatoria

رتبه خوراکی: 3
رتبه دارویی: 3
 

نام فارسی

نام علمی

 
غافث
 
نام انگلیسی: Agrimony
Author: L.
خانواده: Rosaceae
نام های مترادف: A. odorata.
ارتفاع گیاه (متر) : 0.6
پهنای کانوپی (متر) : 0.45

فرم رشد : چندساله
همیشه سبز/خزان کننده : -
سرعت رشد : -

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : بله
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : نه
آیا گیاه خودگشن است؟: بله
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: خیر
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
بذر
چای
برطرف کننده گرفتگی صدا
بهبود دهنده زخم
پوست
تصفیه کننده خون، مصفای خون
درمان با گل به روش باخ
صفرا آور
قابض
کبدی
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک
برگ
ریشه
گل
ماده رنگ