گیاه Agrimonia eupatoria

Agrimonia eupatoria
غافث
3
L.
Agrimony
3
Rosaceae
A. odorata.

عکس

0.6
0.45
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

برطرف کننده گرفتگی صدا
بهبود دهنده زخم
پوست
تصفیه کننده خون، مصفای خون
درمان با گل به روش باخ
صفرا آور
قابض
کبدی
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
چای

قسمت مورد استفاده

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

ماده رنگ