گیاه Akebia quinata

رتبه خوراکی: 4
رتبه دارویی: 2
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Akebia
Author: (Thunb.)Decne.
خانواده: Lardizabalaceae
نام های مترادف: Rajania quinata.
ارتفاع گیاه (متر) : 12
پهنای کانوپی (متر) : 0

فرم رشد : بالا رونده
همیشه سبز/خزان کننده : خزان کننده
سرعت رشد : سریع

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: خیر
نوع گل: یک پایه
نحوه گرده افشانی: -
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: بله
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
برگ
چای
میوه
افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
بهبود دهنده زخم
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
سرطان
شیرافزا
ضد بارداری
ضد تومور
ضد درد
ضد ورم
قاعده آور
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده
گل
پوشش زمین  
سبد