گیاه Akebia trifoliata

رتبه خوراکی: 4
رتبه دارویی: 2
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Akebia
Author: (Thunb.)Koidz.
خانواده: Lardizabalaceae
نام های مترادف: Clematis trifoliata. A. lobata.
ارتفاع گیاه (متر) : 9
پهنای کانوپی (متر) : 0

فرم رشد : بالا رونده
همیشه سبز/خزان کننده : خزان کننده
سرعت رشد : سریع

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: یک پایه
نحوه گرده افشانی: -
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: بله
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
چای
میوه
خونساز
شیرافزا
ضد التهاب
ضد باکتری
ضد تومور
ضد درد، مسکن درد
ضد قارچ
قاعده آور
مدر، ادرارآور
مقوی قلب
گل
سبد