گیاه Alchemilla alpina

رتبه خوراکی: 3
رتبه دارویی: 3
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Alpine Lady's Mantle
Author: L.
خانواده: Rosaceae
نام های مترادف:
ارتفاع گیاه (متر) : 0.15
پهنای کانوپی (متر) : 0.15

فرم رشد : چندساله
همیشه سبز/خزان کننده : -
سرعت رشد : -

آیا گیاه کشت می شود؟ : نه
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : بله

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: بله
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: تولید مثل بدون لقاح
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: خیر
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
برگ
چای
آرامبخش
بهبود دهنده زخم
تب بر
ضد روماتیسم
قابض
قابض خونریزی
قاعده آور
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک