گیاه Alchemilla xanthochlora

Alchemilla xanthochlora
-
3
Rothm.
Lady's Mantle
3
Rosaceae
A. mollis. A. speciosa. A. xanthochlora. Rothm.

عکس

0.3
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
تولید مثل بدون لقاح
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
بهبود دهنده زخم
تب بر
ضد روماتیسم
قابض
قابض خونریزی
قاعده آور
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین