گیاه Aletris farinosa

Aletris farinosa
-
3
L.
Unicorn Root
2
Liliaceae

عکس

0.6
0.15
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
ضد التهاب
مخدر
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ریشه