گیاه Alkanna tinctoria

Alkanna tinctoria
شنگار - شنگال
2
(L.)Taush.
Alkanet
2
Boraginaceae
Anchusa tinctoria.

عکس

0.2
0.25
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
ضد باکتری
ضد خارش
قابض

استفاده خوراکی

برگ
رنگ خوراکی

سایر موارد استفاده

کاغذ تورنسل
ماده رنگ