گیاه Alliaria petiolata

Alliaria petiolata
گندنایی، علف سیر
2
(M.Bieb.)Cavara.&Grande.
Garlic Mustard
2
Cruciferae
A. officinalis. Erysimum alliaria. Sisymbrium alliaria.

عکس

1
0.4
-
دو ساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
برطرف کننده انسداد مجاری بدن
بهبود دهنده زخم
ضد آسم
ضد اسکوربوت
ضد کرم، کرم کش
عطسه آور، محرک ترشح مخاط بینی
محرک تعریق

استفاده خوراکی

برگ
غلاف بذر
گل

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ