گیاه Allium acuminatum

Allium acuminatum
-
2
Hook.
Hooker's Onion
3
Alliaceae

عکس

0.3
0.08
-
پیاز
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده