گیاه Allium akaka

Allium akaka
والک
2
Gmel.
-
3
Alliaceae
A. latifolium.

عکس

0.15
0.12
-
پیاز
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده