گیاه Allium ampeloprasum

Allium ampeloprasum
تره کوهی، طلم، پیاز کلاغ
3
L.
Wild Leek
5
Alliaceae

عکس

1.8
0.1
-
پیاز
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، حشرات
نه
نه
خیر
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
پایین آورنده کلسترول خون
تب بر
تیمار اثرات نیش حشرات
خلط آور
رگ گشا، گشادکننده عروق
صفرا آور
ضد آسم
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد کرم
محرک
محرک تعریق

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده