گیاه Allium bisceptrum

Allium bisceptrum
-
2
Watson.
Aspen Onion
3
Alliaceae

عکس

0.3
0
-
پیاز
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده