گیاه Allium macropetalum

Allium macropetalum
-
2
Rydb.
Largeflower Wild Onion
3
Alliaceae
A. deserticola. (Jones)Woot. & Standl.

عکس

0.25
0
-
پیاز
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده