گیاه Allium senescens

Allium senescens
-
2
L.
German Garlic
4
Alliaceae
A. lusitanicum.

عکس

0.45
0.2
-
پیاز
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، بال پولکداران، خودگشنی
بله
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده