گیاه Allium victorialis

رتبه خوراکی: 4
رتبه دارویی: 2
 

نام فارسی

نام علمی

 
-
 
نام انگلیسی: Alpine Leek
Author: L.
خانواده: Alliaceae
نام های مترادف:
ارتفاع گیاه (متر) : 0.6
پهنای کانوپی (متر) : 0

فرم رشد : پیاز
همیشه سبز/خزان کننده : -
سرعت رشد : -

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : نه
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: زنبور ها، حشرات
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: خیر
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
برگ
ریشه
گل
شکایات یا مشکلات زنان
ضد اسکوربوت
ضد کرم، کرم کش
ضد نفخ
مدر، ادرارآور
دورکننده