گیاه Allium vineale

Allium vineale
-
2
L.
Crow Garlic
3
Alliaceae

عکس

0.6
0.05
-
پیاز
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده خون، مصفای خون
خلط آور
رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد آسم
ضد نفخ
محرک
مدر، ادرارآور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده