گیاه Alnus glutinosa

رتبه خوراکی: 0
رتبه دارویی: 3
 

نام فارسی

نام علمی

 
توسکای قشلاقی
 
نام انگلیسی: Alder
Author: (L.)Gaertn.
خانواده: Betulaceae
نام های مترادف: A. rotundifolia. Betula glutinosa.
ارتفاع گیاه (متر) : 25
پهنای کانوپی (متر) : 10

فرم رشد : درخت
همیشه سبز/خزان کننده : خزان کننده
سرعت رشد : سریع

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : بله
نیاز نوری: نیمه سایه، آفتاب کامل
خاک مطلوب : متوسط (لوم)، سنگین
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : بله
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : بله

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : نه
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: یک پایه
نحوه گرده افشانی: باد
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: نه
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: تحمل قرار گرفتن در معرض باد
بندآورنده خون
پوست
تب بر
شیرافزا
ضد انگل- انگل کش
ضد کرم، کرم کش
قابض
قی آور
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی، تونیک
احیای خاک  
بادشکن  
پرچین  
پیشگام (احیای زمین)  
تانین  
جوهر  
چوب  
حشره کش  
زغال چوب  
ماده رنگ  
مراقبت از دندان