گیاه Alnus glutinosa

Alnus glutinosa
توسکای قشلاقی
3
(L.)Gaertn.
Alder
0
Betulaceae
A. rotundifolia. Betula glutinosa.

عکس

25
10
خزان کننده
درخت
سریع
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

بندآورنده خون
پوست
تب بر
شیرافزا
ضد انگل- انگل کش
ضد کرم، کرم کش
قابض
قی آور
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی، تونیک

سایر موارد استفاده

احیای خاک
بادشکن
پرچین
پیشگام (احیای زمین)
تانین
جوهر
چوب
حشره کش
زغال چوب
ماده رنگ
مراقبت از دندان