گیاه Aloe vera

رتبه خوراکی: 3
رتبه دارویی: 5
 

نام فارسی

نام علمی

 
آلوئه ورا، صبر زرد طبی
 
نام انگلیسی: Aloe Vera
Author: (L.)Burm.f.
خانواده: Aloeaceae
نام های مترادف: A. barbadensis. Mill.
ارتفاع گیاه (متر) : 0.8
پهنای کانوپی (متر) : 1

فرم رشد : چندساله
همیشه سبز/خزان کننده : همیشه سبز
سرعت رشد : کند

آیا گیاه کشت می شود؟ : بله
آیا گیاه تثبیت نیتروژن انجام می دهد؟ : نه
نیاز نوری: آفتاب کامل
خاک مطلوب : سبک (شنی)، متوسط (لوم)
آیا گیاه در خاک ضعیف قادر به رشد است؟ : بله
آیا گیاه در خاک رسی سنگین رشد می کند؟ : نه

اسیدیته خاک : اسیدی، خنثی، قلیایی
آیا گیاه در خاک قلیایی قوی رشد می کند؟ : نه
آیا گیاه در خاک اسیدی قوی رشد می کند؟ : نه

رطوبت : خاک خشک، خاک مرطوب
آیا گیاه به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارد؟ : بله
آیا گیاه خودگشن است؟: -
نوع گل: نر و ماده
نحوه گرده افشانی: -
آیا گیاه به خشکی مقاوم است؟: بله
آیا گیاه به خاک شور مقاوم است؟: نه
مقاومت در برابر یخ زدگی: -
مقاومت به آلودگی هوا: -
مقاومت در برابر باد: -
بذر
برگ
بهبود دهنده زخم
پوست
سرطان
ضد کرم، کرم کش
قاعده آور
متفرقه
محرک
مسهل (شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده
مقوی، تونیک
نرم کننده پوست
لوازم آرایشی و بهداشتی  
مبارزه با آلودگی