گیاه Aloe vera

Aloe vera
آلوئه ورا، صبر زرد طبی
5
(L.)Burm.f.
Aloe Vera
3
Aloeaceae
A. barbadensis. Mill.

عکس

0.8
1
همیشه سبز
چندساله
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
پوست
سرطان
ضد کرم، کرم کش
قاعده آور
متفرقه
محرک
مسهل (شدید)
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده
مقوی، تونیک
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

لوازم آرایشی و بهداشتی
مبارزه با آلودگی