گیاه Alopecurus aequalis

Alopecurus aequalis
-
1
Sobol.
Shortawn Foxtail
1
Gramineae
A. fulvus.

عکس

0.3
0
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد ورم
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

بذر