گیاه Amelanchier utahensis

Amelanchier utahensis
-
1
Koehne.
Utah Serviceberry
3
Rosaceae
A. prunifolia. A. rubescens.

عکس

5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
چشمی

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب