گیاه Amorpha nana

Amorpha nana
-
1
Nutt.
Dwarf Indigobush
0
Leguminosae
A. microphylla.

عکس

0.6
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
حشره کش