گیاه Amorphophallus rivieri

Amorphophallus rivieri
-
2
Durieu.
Devil's Tongue
2
Araceae
Conophallus konjak.

عکس

0.75
0.6
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
مگس ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بزاق آور
تب بر
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک

استفاده خوراکی

ریشه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

حشره کش