گیاه Amphicarpaea bracteata

Amphicarpaea bracteata
-
1
(L.)Rickett.&Stafleu.
Hog Peanut
5
Leguminosae
A. monoica. (L.)Ell. Falcata comosa. (L.)Kuntze.

عکس

1.5
0
-
بالا رونده چند ساله
-
بله
بله
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
ریشه