گیاه Anchusa officinalis

Anchusa officinalis
گاوزبان
1
L.
Alkanet
3
Boraginaceae

عکس

0.6
0
-
دو ساله/چند ساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)
هومئوپاتی

استفاده خوراکی

برگ
رنگ خوراکی
گل

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

ماده رنگ