گیاه Andropogon virginicus

Andropogon virginicus
-
1
L.
Broomsedge Bluestem
0
Gramineae

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
قابض