گیاه Angelica acutiloba

Angelica acutiloba
-
1
(Siebold.&Zucc.)Kitag.
Dong Dang Gui
2
Umbelliferae
A. ibukicola. Ligustrum acutilobum. Sieb.&Zucc. L. ibukicola. Sium triternatum.

عکس

0.7
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
شکایات یا مشکلات زنان
قاعده آور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ