گیاه Angelica anomala

Angelica anomala
-
2
Lallem.
-
0
Umbelliferae

عکس

1.8
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
شکایات یا مشکلات زنان
ضد باکتری
ضد درد، مسکن درد
ضد نفخ
ضماد
محرک تعریق