گیاه Angelica archangelica

Angelica archangelica
سنبل ختایی، گلیر
3
L.
Angelica
4
Umbelliferae
Archangelica officinalis.

عکس

1.5
0.75
-
دو ساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد نفخ
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
ریشه
ساقه

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

اسانس