گیاه Angelica atropurpurea

Angelica atropurpurea
-
2
L.
Purplestem Angelica
4
Umbelliferae
Archangelica atropurpurea. (L.)Hoffm.

عکس

3
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
ضد نفخ
قاعده آور
محرک تعریق
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
ساقه