گیاه Angelica decursiva

Angelica decursiva
-
2
(Miq.)Franch.&Sav.
-
3
Umbelliferae
Peucedanum decursivum. (Miq.)Maxim.

عکس

1.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
خلط آور
ضد آرتریت
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد، مسکن درد
ضد نفخ
محرک
مسهل (تسکین دهنده)
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ