گیاه Angelica gigas

Angelica gigas
-
2
Nakai.
Giant Angelica
2
Umbelliferae

عکس

1.8
0
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

خونساز
شکایات یا مشکلات زنان

استفاده خوراکی

برگ