گیاه Angelica laxiflora

Angelica laxiflora
-
1
Diels.
-
0
Umbelliferae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد التهاب
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
محرک و آرام کننده اعصاب