گیاه Angelica pubescens

Angelica pubescens
-
3
Maxim.
Du Huo
2
Umbelliferae

عکس

1.8
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

رگ گشا، گشادکننده عروق
ضد التهاب
ضد درد
ضد روماتیسم
ضد نفخ
قاعده آور
محرک و آرام کننده اعصاب

استفاده خوراکی

برگ