گیاه Angelica uchiyamanae

Angelica uchiyamanae
-
1
Yabe.
-
0
Umbelliferae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
شکایات یا مشکلات زنان
قاعده آور
مقوی، تونیک