گیاه Anthemis tinctoria

Anthemis tinctoria
-
1
L.
Yellow Camomile
0
Compositae

عکس

0.8
0.8
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران، مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تاول زا
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قاعده آور

سایر موارد استفاده

ماده رنگ