گیاه Anthoxanthum odoratum

Anthoxanthum odoratum
-
2
L.
Sweet Vernal Grass
3
Gramineae

عکس

0.45
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد انعقاد
محرک

استفاده خوراکی

بذر
چای

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

خوشبوکننده
سبد
گیاهان پوششی در حیاط خانه