گیاه Anthriscus sylvestris

Anthriscus sylvestris
جعفری وحشی جنگلی
1
(L.)Hoffm.
Cow Parsley
2
Umbelliferae

عکس

1.2
0.6
-
دو ساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ