گیاه Apium australe

Apium australe
-
0
Thouars.
-
3
Umbelliferae
A. prostratum. Lab.

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، خودگشنی
نه
بله
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

ضد آب