گیاه Apium graveolens

Apium graveolens
کرفس وحشی
3
L.
Wild Celery
3
Umbelliferae

عکس

0.6
0.25
-
دو ساله
-
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
مگس ها، خودگشنی
نه
بله
خیر
-
-

استفاده دارویی

شیرافزا
ضد نفخ
قاعده آور
محرک
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
ریشه

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

اسانس