گیاه Apium graveolens dulce

Apium graveolens dulce
کرفس
2
(Mill.)Pers.
Celery
4
Umbelliferae

عکس

0.6
0
-
دو ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
مگس ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

شیرافزا
ضد آرتریت
ضد نفخ
قاعده آور
محرک
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

دورکننده