گیاه Apium graveolens rapaceum

Apium graveolens rapaceum
-
2
(Mill.)Gaudin.
Celeriac
4
Umbelliferae

عکس

0.6
0
-
دو ساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
مگس ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

شیرافزا
ضد نفخ
قاعده آور
محرک
محرک و آرام کننده اعصاب
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
ریشه